Wigwam (Stożek)

Stos ten jest dogodny do gotowania i ogrzewania się. Podpałkę wstępną należy umieścić pośrodku przygotowanego miejsca wokół wbitego w ziemię kołka, z otwarciem od strony nawietrznej dla zapewnienia ciągu. Ognisko zużywa dużo opału.

Studnia

Zapewnia dużo ciepła i światła dzięki dużemu dopływowi powietrza. Sam rdzeń stosu jest taki sam jak w przypadku stosu indiańskiego. Boki układamy z równej długości polan tak jak na rysunku.

Piramida

Podobne do stosu typu “studnia”, z tym, że każde piętro układamy z coraz krótszych polan. Takie ognisko pali się długo i można je wykorzystać jako ogień na całą noc.

Gwiazda (Stos Indiański)

Przydatne, jeśli zależy nam na oszczędnym zużyciu opa-łu lub na niewielkim ogniu. Ogień pali się pośrodku "gwiazdy"; stosownie do potrzeb podsuwa się kłody do środka. Można je odciągnąć na bok, jeśli chcemy gotować nad żarem. Dla ogniska tego rodzaju zaleca się stosowanie twardego drewna. Jest stosem przydatnym w czasie nocnych wart.

Ognisko „T”

Jest to ognisko dogodne do gotowania. Ogień utrzy-muje się w górnej części litery “T”, skąd pobiera się żar do gotowania w części dolnej.

Ognisko długotrwałe

Ognisko rozpala się w rowku wykopanym dla ochrony przed wiatrem. Można je także przygotować na ziemi, przy użyciu dwóch świeżych kłód utrzymujących żar w jednym miejscu. Kłody muszą mieć średnicę co najmniej 15 cm (im grubsze tym lepiej) i być ułożone tak, aby można było stawiać na nich naczynia do gotowania. Pod kłody można podłożyć dwa patyki o średnicy 2,5 cm, aby zapewnić lepszy dopływ powietrza do ognia.

Bezpieczne ognisko nocne

Ognisko to umożliwia sen przy ogniu bez nie-bezpieczeństwa, że płonące kłody stoczą się na śpiącego. Należy położyć dwie duże świeże kłody na ognisku w taki sposób, że będą chronić ciebie i twoje schronienie w miarę, jak ognisko będzie się wypalać. Zwróć uwagę na położenie ściany odbijającej ciepło.

Stos syberyjski

Przy niewielkiej ilości opału, dzięki ścianie „reflektora” możemy skierować ciepło w konkretnym kierunku.

Stos samopodtrzymujący się

Stos ten jest bardzo dobry gdy jesteśmy sami i nie możemy wykorzystać stosu indiańskiego, a chcemy mieć ciągle żar w naszym ognisku. Plusem jest też to, że ognisko możemy rozpalić pomiędzy namiotem a ścianą z brewion, co spowoduje, iż ciepło bijące z ogniska będzie się kierowało w naszą stronę. Dwa pale wbijamy pod kątem w ziemię blisko ognia i układamy drewniane paliki jeden na drugim tak, by pierwszy był w ogniu a pozostałe opierały się o niego i zbudowaną podporę.

Pagoda

Pierwsze dwie, trzy warstwy układamy jak przy budowie „studni”. Każde kolejne „piętro” jest układane z patyków w ilości zależnej od wielkości stosu z zachowaniem podczas budowy naprzemiennego układania poziomów.p>